Svenska vandringsleder, del 2 – Upplands-Bro-leden

Vi tittar närmare på Sveriges vandringsleder. Den här gången har turen kommit till Upplands-Bro-leden.

Upplands-Bro-leden ligger nordväst om Stockholm och nås enkelt med pendeltåg från Stockholms central. Den är totalt 29 km lång och sträcker sig från Bro pendeltågstation (alternativt Bro centrum där leden tar en annan väg de första 10 kilometrarna upp till Lejondals naturreservat), via Kungsängens pendeltågsstation till Stäket och Stäketborgen. Leden går genom ett varierande landskap och bjuder på både naturupplevelser och kulturhistoriska miljöer. Du vandrar genom beteshagar, längs grusvägar och genom hällmarkstallskog – stundtals med milsvid utsikt över Mälaren. Leden är överlag bra utmärkt med orange markeringar.

Här finns också möjligheten att möta många olika djur och fåglar. På strandängarna i Broängarnas naturreservat har mer än 225 fågelarter observerats. Här finns också ett populärt fågeltorn med utsikt över Mälaren som det är möjligt att göra en kort avstickare till.

Det finns informationsblad med mycket bra karta på flera ställen utmed stigen. Du hittar även informationsbladet online för nerladdning här.

Mer information om Upplands-Bro-leden finns på Upplands-Bro kommuns hemsida.

Dennis Svärd

Dennis Svärd

Dennis Svärd

Dennis Svärd

Dennis Svärd

Kommentarer är avstängda.