Friluftsfrämjandet har hjälpt svenskar upptäcka fjällen sedan 1892. I dag omfattar verksamheten mycket mer än så, men det var där allt började. Med en tanke och tro på att människan mår bra av att vistas i naturen.

Ur detta engagemang växte Friluftsfrämjandet fram och de är i dag Sveriges största friluftsorganisation. Deras hjärtefrågor är att värna om att få fler att njuta av friluftslivet på ett hållbart sätt och de jobbar på bred front för att ge friluftslivet goda förutsättningar, nu och i framtiden.

Friluftsfrämjandet är i dag kanske mest kända för sina högkvalitativa skidlärarutbildningar och för deras uppskattade barnverksamhet, med bland annat Skogsmulle® och I Ur och Skur, men Friluftsfrämjandet har också många lokala skidskolor, som tillsammans utgör Sveriges största skidskola. Här finns även mängder av långfärdsskridskoåkare, paddlare, klättrare och vandrare. Cykling, geocaching, snöskor och stavgång är andra populära aktiviteter. Många lokalavdelningar arrangerar också resor, både till svenska resmål och till naturupplevelser längre bort.

Blank
Blank

God och tillgänglig friluftsmiljö.

För att du ska kunna njuta av friluftsäventyr är välmående natur en grundförutsättning. Friluftsfrämjandet arbetar aktivt för god friluftsmiljö med hög biologisk mångfald och hållbar utveckling, bland annat genom skydd av natur- och friluftsområden.    

Bevarandet av allmänhetens möjlighet att utöva friluftsliv är själva grunden till Friluftsfrämjandets existens, vilket påverkar deras syn på allemansrätten, tätortsnära natur och samhällsplanering. Utöver arbetet som remissinstans för myndighetsbeslut arbetar de på bred front för att göra skillnad.

Friluftsliv och folkhälsa

I en tid där miljö, utanförskap och stillasittande är några av våra största samhällsutmaningar kan friluftslivet göra skillnad. Samhällspåverkan och insamlade medel möjliggör finansiering av befintlig och ny verksamhet i syfte att nå fler och verka för folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla. Därmed kan Friluftsfrämjandet bibehålla och utveckla sin roll i samhällsutvecklingen och bidra till ett bättre Sverige.

På samma sätt som friluftsmiljön är ovärderlig för friluftslivet är friluftslivet ett av de viktiga bidragen till folkhälsa. Den stora kunskapsbank som finns både bland Friluftsfrämjandets ideella ledare och hos alla de pedagoger som jobbar i Friluftsfrämjandets förskole- och skolverksamhet ska vara till nytta för alla barn och ungdomar i Sverige.

Tack!

För att förverkliga vårt uppdrag att bidra till folkhälsa, livsglädje och en tillgänglig friluftsmiljö för alla, behöver Friluftsfrämjandet stöd från många olika håll. Därför samverkar vi brett med organisationer, myndigheter och företag som sympatiserar med våra frågor och värderingar.

Alla samarbeten grundar sig i en gemensam vision eller ett gemensamt mål. Friluftsfrämjandet vore inte möjligt utan den ideella kraft och de samarbetspartners som stödjer oss.

/ Friluftsfrämjandet

Du surfar just nu i privat läge och kan då inte spara dina personliga favoriter. För att kunna använda denna funktion, avsluta privat läge och besök vår sida på nytt.. Stäng!