Varför friluftsliv? Jo, forskningen säger att…

Året 2021 är friluftslivets år. Ett år tillägnat att uppmärksamma allt det positiva som finns att hämta från att vara i naturen. För det är faktiskt så, det inte bara känns bra, forskningen visar på flera positiva effekter.

Vi mår bättre

Det som ligger närmst till hand är så klart att titta på de hälsomässiga vinsterna. Att forskarna kunnat se förbättrad kondition, muskelstyrka, balans och motorik hos personer med friluftslivet som hobby kommer kanske inte som en chock. Men visst är det spännande att de även kunnat se en minskad risk för många kroniska sjukdomar. Exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och högt blodtryck.

Ett rikt friluftsliv påverkar inte bara den fysiska hälsan utan även den mentala. Att vistas i naturen hjälper oss att koppla av och att återhämta oss från en stressig vardag. Det gör att vi upplever oss som mer mentalt stabila och det minskar risken för att känna oro och ängslan, både idag och i framtiden.

Enkelt sagt, spendera tid i naturen så kommer du att må bättre.

Blank
Blank

Vi bor bättre

Något som vi kanske inte tänker lika mycket på är friluftsområdens påverkan på våra städer. Men även här har forskningen hittat flera mycket positiva effekter. Friluftsområden och dess natur kan bland annat kyla ner bostadsområden vid värmeböljor och minska risken för översvämningar, filtrera bort luftföroreningar och minska buller.

Skolor och förskolor placerade nära friluftsområden har så klart en fantastisk möjlighet till att bedriva mycket av sin verksamhet utomhus vilket visat sig ha en positiv påverkan på barnens inlärningsförmåga, koncentration och motivation. Det gäller även för rent teoretiska ämnen.

Till och med bra för plånboken

Allt det ovan nämnda har så klart även rena ekonomiska effekter. En bättre hälsa bland oss invånare minskar trycket på sjukvården. Friluftsområden blir en buffertzon som skyddar våra bostäder vid kraftiga regnskurar och en skola som kan vara än mer motiverande är så klart positivt ur flera perspektiv.

Dessutom bidrar friluftslivet även till att fler jobb skapas. Ett land som Sverige har otroligt mycket att erbjuda i form av naturturism. Visste du att år 2018 var över 170 000 jobb i Sverige direkt kopplade till naturturism och friluftsliv enligt Tillväxtverket?

Källa: all fakta är tagen från den kunskapssammanställning som Luften är fri tagit fram.

Du surfar just nu i privat läge och kan då inte spara dina personliga favoriter. För att kunna använda denna funktion, avsluta privat läge och besök vår sida på nytt.. Stäng!