Visste du detta?

Haglöfs kompenserar för alla koldioxidutsläpp som uppstår i tillverkningen av deras utrustning. Det betyder inte att de är klara med sitt klimatarbete. Men medan de arbetar för att halvera sina utsläpp till 2030 så är det viktigt att de mildrar sin nuvarande klimatpåverkan.

Vill du veta mer om Haglöfs klimatarbete så kan du läsa mer på www.haglofs.com/climate

Blank
Blank

Haglöfs är klimatneutrala 2021

För att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 °C, och undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringen, måste vi alla arbeta tillsammans för att drastiskt minska våra koldioxidutsläpp. De mål som fastställts i Parisavtalet innebär i korthet att utsläppen av växthusgaser måste halveras under detta årtionde och att nettonollutsläpp ska uppnås senast 2050. För att uppnå detta krävs det en enorm global insats men dessvärre är världen inte redo för det ännu. Därför måste vi som kan agera snabbare, göra det.

Haglöfs har därför tagit fram en framåtsträvande klimatstrategi för att minska sina utsläpp med 50 procent under de kommande tio åren och nå nettonollutsläpp redan 2030. Detta är möjligt endast genom att se över hela verksamheten och de fokuserar bland annat på att:

  • Öka användningen av material med låg miljöpåverkan
  • Använda förnybar energi i sin verksamhet
  • Förbättra energieffektiviteten för sina tillverkningsprocesser
  • Tillverka produkter som håller längre
  • Engagera sina kunder och konsumenter att för att även de ska minska sin klimatpåverkan samt stödja starkare regelverk

Utöver detta, och eftersom de vet att dessa minskningar kommer att ta tid, tar Haglöfs också sitt fulla ansvar för kvarvarande utsläpp genom att bli klimatneutrala år 2021.

Du surfar just nu i privat läge och kan då inte spara dina personliga favoriter. För att kunna använda denna funktion, avsluta privat läge och besök vår sida på nytt.. Stäng!